Gratis menstruatieproducten op scholen in Rotterdam

Rotterdam is de eerste stad in Nederland waar gratis menstruatieproducten worden aangeboden op alle basis- en middelbare scholen. Dit initiatief is tot stand gekomen dankzij een samenwerking tussen de Gemeente Rotterdam en Stichting Armoedefonds. Het programma vermindert schooluitval en bevordert kansengelijkheid. Dankzij deze maatregel hoeven leerlingen van 215 basisscholen en 80 middelbare scholen geen lessen meer te missen. Het programma ‘Menstruatieproducten op scholen in Rotterdam’ werd geopend op 25 maart 2024 op basisschool de Parel.

Invloed op schoolprestaties

Ongeveer één op de tien jonge vrouwen (12-25 jaar) kan thuis geen menstruatieproducten betalen, wat in Rotterdam neerkomt op meer dan 2.100 leerlingen in het basisonderwijs (groep 7 en 8) en het voortgezet onderwijs. Sommige leerlingen missen hierdoor soms schooldagen, wat hun schoolprestaties en welzijn kan schaden. Het standaard aanbieden van menstruatieproducten in schooltoiletten heeft meerdere voordelen. Het voorkomt dat leerlingen schadelijke alternatieven gebruiken, zoals toiletpapier. Het programma breekt het taboe op menstruatie, door menstruatieproducten een normale basisbehoefte te maken, net zoals zeep. Wethouder Kasmi: “Schoolverzuim omdat een leerling geen menstruatieproducten kan veroorloven behoort zo tot de verleden tijd. Zo eenvoudig is het. We zijn de eerste gemeente in Nederland die dit zo aanpakt, maar ik hoop dat er nog veel gemeenten volgen.”

Het menstruatie informatieboekje

Daarnaast kunnen scholen ‘Het menstruatie informatieboekje’ aanvragen bij Stichting Armoedefonds. Dit educatieve materiaal is bedoeld voor leerlingen van groep 6/7/8 van het basisonderwijs en de brugklas van het voortgezet onderwijs. Het helpt menstruatie bespreekbaar te maken en geeft kennis over het gebruik van menstruatieproducten, waardoor leerlingen leren om op tijd menstruatieproducten te wisselen. Het doel is om jonge leerlingen te informeren en het taboe op menstruatie en armoede te doorbreken, zodat zij minder schaamte ervaren en gemakkelijker om hulp durven te vragen. Het informatieboekje is in opdracht van het Armoedefonds ontwikkeld door Menstrucation. Scholen kunnen advies vragen aan het Armoedefonds en Menstrucation over de vormgeving en plaatsing van de MUP (Menstruatieproducten Uitgitepunt). Wij adviseren om de producten vrij beschikbaar te stellen en expliciet te vermelden dat deze ook voor thuisgebruik zijn.

Samenwerking gemeente Rotterdam en Armoedefonds

Met dit initiatief geeft de gemeente invulling aan een raadsbesluit (motie door raadsleden Sarah Reitema en Joan Nunnely) uit 2022, dat breed werd ondersteund. Het programma kost jaarlijks ruim 82.000 euro. Penny van Laarhoven van Stichting Armoedefonds zegt: “Het Armoedefonds is blij met de samenwerking met de gemeente Rotterdam. Door menstruatieproducten op scholen gratis beschikbaar te stellen, zetten we een belangrijke stap in het bestrijden van menstruatiearmoede en het bevorderen van eerlijke kansen voor alle leerlingen.”

De Menstruatieproducten Uitgiftepunt van PCB De Parel in Rotterdam-Zuid.

Het programma ‘Menstruatieproducten op scholen in Rotterdam’ werd geopend door wethouders Said Kasmi en Natasha Mohamed Hoesein op PCB De Parel.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *