De impact van Menstrucation in 2023

Terugkijkend op de start van mijn project in 2023, ben ik erg blij en dankbaar dat ik een aantal scholen in Rotterdam menstruatievriendelijk heb kunnen maken. Dank aan iedereen die mijn missie steunt. 💚

In het eerste halfjaar heb ik:
– 25 gastlessen verzorgd over menstruele gezondheid en welzijn
– 443 leerlingen onderwezen (jongens & meisjes)
– 13 scholen in Rotterdam bezocht (regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs afdeling ISK en een asielschip)
– 19 menstruatiemandjes opgehangen

Inge de Man, intern begeleider van IKC de Ark, vertelde: ❝De kinderen hebben het als erg prettig ervaren. We zien dat het fijn is als deze les door een extern iemand gegeven wordt. Niet iedereen voelt zich even prettig om hier met kinderen over te praten. Door de ervaring van Radhieka, konden de kinderen ook alles vragen en werd hier op een prettige manier antwoord op gegeven. Ook de maandverband mandjes zijn erg prettig, omdat we ook menstruatie armoede zien en kinderen nu gemakkelijk kunnen pakken.

Het is fijn dat kinderen aangeven dat ze de les waardevol vinden en leren hoe hun lichaam werkt. Ook gaven veel meisjes het aan dat ze het prettig vinden als jongens ook de gastles krijgen, zodat ze weten wat er gebeurd. Naast gesprekken met kinderen en docenten, sloot ik ook aan bij koffieochtenden met ouders. Zo konden de ouders onderling tips en ervaringen delen hoe en wanneer je het het gesprek over menstruatie begint. En onder het onderwijspersoneel is er meer aandacht voor het maken van een menstruatievriendelijke omgeving. Het blijft ten slotte belangrijk dat docenten open over dit onderwerp kunnen spreken, zodat de kinderen zich veilig voelen om op hen af te stappen bij vragen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *