Gastles aanvragen

inhoud en leerdoelen gastles

1. Normalisatie en bespreekbaarheid van menstruatie:
– Gastlessen zijn ontworpen om het onderwerp menstruatie te normaliseren en bespreekbaar te maken, zowel in de klas tussen kinderen onderling en met de juf of meester.  Meisjes krijgen maandverband mee. Hierdoor kunnen ze ook thuis over de les/menstruatie in gesprek gaan. 

2. Kennisoverdracht over de  algemene ontwikkelingen in de puberteit
– Leerlingen leren over de emotionele en lichamelijke veranderingen in de puberteit bij jongens en meisjes en raken bekend met de term hormonen.

3. Kennisoverdracht over de menstruatiecyclus en menstruatieproducten:
– Leerlingen leren op een interactieve manier over de menstruatiecyclus, welke menstruatieproducten er bestaan en hoe deze veilig kunnen worden gebruikt.

4. Serieus nemen van menstruatieklachten:
– Meisjes leren hoe ze hun menstruatieklachten serieus moeten nemen en welke oplossingen beschikbaar zijn om ongemak te verminderen en structureel ziekteverzuim te voorkomen. Ook worden leerlingen bewust gemaakt van welke menstruatiegerelateerde klachten als abnormaal kunnen worden beschouwd en waar ze hulp kunnen zoeken.

5. Bespreken van doorlekken en ondersteuning bieden:
– Kinderen worden aangemoedigd om openlijk te praten over doorlekken en te brainstormen over manieren waarop ze elkaar kunnen ondersteunen in deze situaties. Praten over deze onderwerpen kan preventief werken tegen pesten en zorgen voor meer begrip, wat op zijn beurt een positieve invloed kan hebben op schoolprestaties.

6. Inspiratie en empowerment:
– De lessen van Menstrucation zijn niet alleen informatief, maar ook bedoeld om meisjes te inspireren en te empoweren om zelfverzekerd met hun menstruatie om te gaan. Door jongens in het gesprek te betrekken, leren ze dat het normaal is om erover te praten en  dat het bij velen voorkomt: zusje, moeder, juf, buurvrouw  en klasgenoot.  Ze worden aangemoedigd om te delen hoe ze anderen zouden kunnen helpen bij ongemak.  

De duur van een gastles: 1 uur en 15 minuten.

Contact opnemen met menstrucation